Sản phẩm
Bas nối cho len chân Hafele 637.47.320

Bas nối cho len chân Hafele 637.47.320

637.47.320

4.700 Đ
Len chân màu trắng Hafele 713.29.711

Len chân màu trắng Hafele 713.29.711

713.29.711

1.640.100 Đ
Len chân màu đen Hafele 713.29.311

Len chân màu đen Hafele 713.29.311

713.29.311

1.640.100 Đ
Len chân màu nhôm Hafele 713.29.941

Len chân màu nhôm Hafele 713.29.941

713.29.941

1.686.300 Đ
Bas kẹp nhựa trắng Hafele 637.47.402

Bas kẹp nhựa trắng Hafele 637.47.402

637.47.402

Liên Hệ
Chân tủ 150mm Hafele 637.76.375

Chân tủ 150mm Hafele 637.76.375

637.76.375

Liên Hệ
Chân tủ 100mm Hafele 637.76.323

Chân tủ 100mm Hafele 637.76.323

637.76.323

Liên Hệ